meuang_sc@hotmail.com

045-313-472

 

 

ท่านสามารถร้องเรียน/แจ้งการทุจริต ถึงโรงเรียนเมืองอุบลได้โดย
  1. เขียนคำร้องที่ศูนย์รับร้องเรียนโรงเรียนเมืองอุบล อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
  2. ส่งเรื่องร้องเรียนมียัง Facebook แฟนเพจโรงเรียนเมืองอุบล
  3. ทางโทรศัพท์ 045-313-472 (วันและเวลาราชการ)
  4. ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนเมืองอุบล โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง

 

 

To Top ↑