meuang_sc@hotmail.com

045-313-472

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

19 มี.ค. 2021 22:50:00 กิจกรรมโรงเรียนเมืองอุบล ปียะนุช จรุงพรสวัสดิ์ 306 #กิจกรรมโรงเรียนเมืองอุบล,#โรงเรียนเมืองอุบล,#ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเมืองอุบล

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 นายณัฐพงษ์ ดาขวา ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายจำนงค์ ประพรม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมเข้าค่าย เดินทางไกลลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ โรงเรียนเมืองอุบล 

To Top ↑