meuang_sc@hotmail.com

045-313-472

กิจกรรมแผนการให้สุขศึกษาในโรงเรียน "เรื่องโรคอ้วน"

5 มี.ค. 2021 22:30:00 กิจกรรมโรงเรียนเมืองอุบล ปียะนุช จรุงพรสวัสดิ์ 683 #โรงเรียนเมืองอุบล,#ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเมืองอุบล,#กิจกรรมโรงเรียนเมืองอุบล

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

  นายณัฐพงษ์ ดาขวา ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองอุบล ได้ร่วมกิจกรรมแผนการให้สุขศึกษาในโรงเรียน "เรื่องโรคอ้วน" ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

To Top ↑