meuang_sc@hotmail.com

045-313-472

โรงเรียนเมืองอุบล
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
045-313472
E-Mail: meuang_sc@hotmail.com
นายณัฐพงษ์ ดาขวา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองอุบล โทร.
นายจำนงค์ ประพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน โทร.
นาย รองผู้อำนวยการโรงเรียน โทร.
นาย รองผู้อำนวยการโรงเรียน โทร.

ส่งข้อความการติดต่อ

แผนที่ตั้ง

LINE

To Top ↑